POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

În vigoare începând cu 20.06.2020

Suntem transparenți față de colaboratorii și partenerii noștri, astfel, confirmăm faptul că sunt cunoscute datele cu caracter personal pe care le colectăm și care sunt scopurile pentru care folosim datele cu caracter personal. Folosim numai date cu caracter personal pe care ni le transmiți, date cu caracter personal care reies din derularea relației contractuale.

S.C. MONICABIRZAN S.R.L, (denumită în continuare MONZI) cu sediul în str. Dealu Vechi, Nr. 680, sat. Sfântu Ilie, com. Șcheia Jud. Suceava, nr. de Ordine în Registrul Comerțului J33/965/19,05,2021,  C.U.I. 44298627, reprezentată legal prin Monica Bărbulescu în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.MONZI.ro respectă confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

DEFINIȚII:

·         ANSPDCP reprezintă Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

·         “ date cu caracter personal ” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

·         “ prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

·         “restricționarea prelucrării ” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

·         “ operator” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

·         “ persoană împuternicită de operator ” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

·         “ destinatar ” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

·         “consimțământ ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care această acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

DRETURILE PERSOANEI VIZATE

·         Dreptul de acces  înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

·         Dreptul la portabilitatea datelor  se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

·         Dreptul la opoziție  vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoană vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.

·         Dreptul la rectificare  se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).

·         Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)  înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicită să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

·         Dreptul la restricționarea prelucrării  poate fi exercitat în cazul în care persoană contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoană se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoană i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; în cazul în care persoană s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM

În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs:

•    Când va creați un cont pe site-ul MONZI, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;
•    În cadrul paginii dvs personale (Contul meu) din platforma MONZI aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum:, număr telefon mobil, dată nașterii, adrese de livrare;
•    Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele și prenumele dvs, adresa de livrare, detalii de facturare, metodă de plata, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a va personaliza experiență online și a va pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri. De asemenea, nu colectăm și nu prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârstă de 16 ani.

Informații colectate automat despre dvs:

·         Informații despre web browserul pe care-l folosiți

·         Sistemul de operare

·         informații referitoare la telefonul mobil sau tabletă utilizată (ex: brandul, modelul, sistemul de operare etc)

·         Adresa IP

·         ISP (Internet Service Provider)

·         Conținutul vizualizat

·         Locația geografică

·         Dată vizitei și durata

·         Sursă de unde ne-ați vizitat (alt site, aplicație, serviciu)

Informații colectate prin partenerii noștri:
Nu vom dezvălui datele dvs personale cu străini. Datele dvs personale sunt, în unele cazuri, strânse de partenerii noștri cu scopul de a va îmbunătăți experiență pe site. Colaborăm doar cu parteneri care pot asigura un nivel de protecție bun al datelor dvs personale. Aceștia sunt:

·         Web365

·         Google Analytics

·         MailChimp

·         SmartBill

·         DPD

·         Facebook

DE CE COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ȘI CARE ESTE  TEMEIUL COLECTĂRII

Este necesar să colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respectă prevederile legale (legea fiscală și legea contabila) cât contractuale (contractul încheiat între MONZI și dvs.). Conform Regulamentului 679/2016 privind protecția datelor, avem identificate temeiurile juridice în baza cărora prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal.

1. Pentru prestarea serviciilor în folosul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

•    Crearea și administrarea contului;

•    Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

•    Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

•    Returnarea sau înlocuirea produselor conform prevederilor legale;

•    Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

•    Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs.

2. Pentru marketing

Vrem să va ținem la curent cu privire la produsele/serviciile care va interesează. În acest sens, va putem trimite e-mail conținând informații generale și tematice, informații privind anumite oferte sau campanii pe care le dezvoltăm.

Ne întemeiem întotdeauna comunicările de marketing pe consimțământul dvs prealabil. Va puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

Modalitățile de dezabonare:

1.       Din footer-ul mail-urilor primite, folosind butonul “unsubscribe from this list.”

2.       Dând reply la oricare mail pe care-l primiți de la noi și în care menționați că doriți să va dezabonați.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne dezvoltă activitatea comercială. Ne puteți solicită oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

3. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială luăm măsuri tehnice și organizatorice fiind incluse:

•   Măsuri de protecție a site-ului web față de atacuri cibernetice:
•   Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apară activitatea comercială, De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura pază bunurilor deținute de MONZI.

Cât timp păstrăm datele dvs cu caracter personal?

Că regulă generală, vom stoca datele dvs cu caracter personal cât timp aveți un cont. Chiar și după închiderea contului pe siteul www.monzi.ro  în situația în care legislația și interesele legitime impun păstrarea anumitor informații, MONZI le va păstra.

Motivele pentru care păstrăm datele cu caracter personal au la baza respectarea obligațiilor legale în conformitate cu Regulamentul și pentru a ne susține apărările pentru eventuale acțiuni în față instanțelor competențe.

DEZVĂLUIREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs următoarelor categorii de destinatari  :

•  furnizorilor de servicii de curierat;
•  furnizorilor de servicii de plata/bancare;
•  furnizorilor de servicii IT;
•  furnizorilor de servicii de marketing.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs de către terții persoane juridice de drept privat se realizează conform prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, între MONZI și destinatarii anterior enunțați existând obligații contractuale.

Nu vom dezvălui, distribui datele dumneavoastră cu caracter personal fără a obține acordul și permisiunea dumneavoastră. În nicio situație, nu vom vinde datele dvs cu caracter personal.

În prezent, stocam și prelucrăm datele dvs cu caracter personal pe teritoriul României.

SECURIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

MONZI și-a asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal, respectiv pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD, după cum urmează:

·         Utilizatorii care au acces la baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt doar cei care și-au creat cont pe platforma MONZI, fiecare dintre aceștia accesând baza de date cu numele de cont și parolă.

·         Angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai MONZI, care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile politicilor și procedurilor de confidențialitate și de securitate a datelor cu caracter personal, semnând acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date.

·         Computerele de la care se accesează baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt parolate, au implementate soluții de protecție antivirus, antispam și firewall, updatate la zi.

Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii, care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile politicilor și procedurilor de confidențialitate și de securitate a datelor cu caracter personal semnând declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date. În același timp, ne-am asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE POATE FI SCHIMBATĂ

Avem dreptul de a modifică, complete Politică de Confidențialitate oricând, afișând Politică de Confidențialitate creată pe 20.06.2021

DATELE DE CONTACT PENTRU AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP)

Adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Mail: anspdcp@dataprotection.ro

Tel: +0318.059.211; + 0318.059.212